ANALIZY KRYMINALNE

Analiza danych pochodzących z rachunków bankowych – zastosowanie m. in. w przypadku podejrzenia prania pieniędzy

Analiza danych pochodzących z rachunków bankowychAnaliza kryminalistyczna danych pochodzących z rachunków bankowych polega na graficznej prezentacji danych, m. in. w celu przedstawienia występowania transferów między wskazanymi rachunkami. Dzięki naszej usłudze mogą Państwo w szybki sposób zidentyfikować schematy transakcji w określonym czasie (np. identyfikacja następujących po sobie sekwencji transakcji czy transakcji w zamkniętym kręgu podmiotów).

Analiza danych pochodzących z faktur – zastosowanie j/w (często w połączeniu z analizą danych pochodzących z rachunków bankowych)

Analiza danych pochodzących z fakturAnaliza polegająca na wykonaniu zestawień tabelarycznych (zgodnie ze zleceniem). W czasie wykonywania zlecenia wykorzystujemy metody graficznej prezentacji danych – np. diagramy obrazujące łączną wartość sprzedaży między poszczególnymi podmiotami z uwzględnieniem czasu, rodzaju towaru, liczby transakcji, itp., analiza danych w ujęciu chronologicznym. Taka wizualizacja danych za pomocą diagramów może być pomocna m. in. w przypadku podejrzenia procederu fikcyjnego obrotu towarami (np. identyfikacja sytuacji mało prawdopodobnych w rzeczywistej działalności gospodarczej, które często generują inicjatorzy fikcyjnego obrotu fakturami). Porównując dane z faktur z danymi dot. transakcji na rachunkach można ustalać m. in. jakie sumaryczne kwoty transferowane były między rachunkami i jak te kwoty miały się w stosunku do kwot na fakturach.

Analiza danych pochodzących z bilingów telefonicznych

Jest to usługa polegająca na graficznej prezentacji analizowanych danych, która pozwala na zobrazowanie występowania połączeń między wskazanymi numerami czy numerów wspólnych, z którymi kontaktowali się użytkownicy podanych numerów. Prezentacja danych z wykorzystaniem diagramów chronologicznych, która umożliwia analizę połączeń w wskazanych przedziałach czasowych. W czasie wykonywania takiej analizy generujemy różnorakie zestawienia tabelaryczne obrazujące np. łączną liczbę/czas trwania połączeń, logowania do stacji przekaźnikowych, itp. Ustalamy czy w danym telefonie znajdowały się różne karty SIM, albo czy dana karta SIM znajdowała się w różnych telefonach, a także ustalamy przybliżoną lokalizację telefonu na podstawie logowań do stacji BTS. Ze stwierdzonych w ten sposób danych tworzymy różnego rodzaju mapy.

Ponadto firma ForSec Sp. z o.o. oferuje dodatkowe usługi takie jak:

  • Usługi hybrydowe – informatyka śledcza + analiza kryminalna (Jednym z najbardziej zaawansowanych analiz śledczych jest usługa „dwa w jednym”, czyli np.
    analiza dostarczonego materiału dowodowego w postaci komputerów, laptopów i późniejsze analizy kryminalistyczne faktur VAT wyodrębnionych z programów księgowych.)
  • Analiza grup przestępczych – czyli „streszczenie” dla zleceniodawcy, co jest w aktach sprawy (Jest to usługa „uporządkowania” dostępnych w aktach informacji o znanej lub przypuszczalnej grupie przestępczej, celem określenia jej struktury, roli poszczególnych członków, zakresu działalności. Wynikiem naszej pracy jest graficzna prezentacja struktury grupy.)
  • Konwersja danych do postaci elektronicznej (Zespół specjalistów ForSec świadczy również usługi konwersji danych z różnych źródeł do postaci elektronicznych informacji.)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Tel: +48 32 732 56 00e-mail: biuro@forsec.pl 

lub odwiedź naszą siedzibę!

ForSec Sp. z o.o.

ul. 73 Pułku Piechoty 7A

40-496 Katowice