AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI WWW

CEL PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW

Audyt bezpieczeństwa danych w firmiePrzeprowadzenie audytu umożliwia niezależnie określić stan i poziom bezpieczeństwa firmy. Najważniejszym celem audytu jest stwierdzenie naruszeń bezpieczeństwa, wykrycie luk i możliwości ich wykorzystania, a co najistotniejsze w przypadku ich stwierdzenia wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo całej organizacji.

Dzięki testom penetracyjnym klient może się szybko przekonać czy wykorzystywane przez niego sieci są proste do wykrycia, czy cyberprzestępca jest w stanie zidentyfikować np. producenta urządzenia oraz co najważniejsze, czy zastosowane zabezpieczenia są zgodne z procedurami i wystarczające aby chronić wrażliwe dane, które w nich krążą. Każdy audyt bezpieczeństwa lub test penetracyjny jest pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów odpowiedzialnych za ciągły monitoring tego, co dzieje się w systemach wykorzystywanych przez naszą firmę.

CHARAKTERYSTYKA AUDYTU

Audyt bezpieczeństwa aplikacji www jest najistotniejszą częścią funkcjonowania każdej organizacji, która decyduje się świadczyć usługi właśnie tą drogą. Audyt pozwala wykryć błędy aplikacji zanim ta zostanie wystawiona na świat i narażona na ataki sieciowe. Podczas prowadzenia kontrolowanych ataków nasi audytorzy próbują wykryć podatności SQL Injection wyciągając w ten sposób wrażliwe dane, CSRF, XSS, code execution, LFI,RFI, Path Traversal, a także spróbują ominąć lub przełamać zabezpieczenia autoryzacji.

ZOBACZ TAKŻE: