AUDYT OPROGRAMOWANIA

CEL PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW

Audyt oprogramowania

Przeprowadzenie audytu umożliwia niezależnie określić stan i poziom bezpieczeństwa firmy. Najważniejszym celem audytu jest stwierdzenie naruszeń bezpieczeństwa, wykrycie luk i możliwości ich wykorzystania, a co najistotniejsze w przypadku ich stwierdzenia wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo całej organizacji.

Dzięki testom penetracyjnym klient może się szybko przekonać czy wykorzystywane przez niego sieci są proste do wykrycia, czy cyberprzestępca jest w stanie zidentyfikować np. producenta urządzenia oraz co najważniejsze, czy zastosowane zabezpieczenia są zgodne z procedurami i wystarczające aby chronić wrażliwe dane, które w nich krążą. Każdy audyt bezpieczeństwa lub test penetracyjny jest pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów odpowiedzialnych za ciągły monitoring tego, co dzieje się w systemach wykorzystywanych przez naszą firmę.

CHARAKTERYSTYKA AUDYTU

Każda firma XXI wieku, aby normalnie funkcjonować wykorzystuje różnorakie oprogramowanie. Im większe przedsiębiorstwo tym więcej programów należy wykorzystywać. Niejednokrotnie okazuje się, że zarządzanie odpowiednio licencjami oraz utrzymywanie porządku w spisach programów jest rzeczą trudną. Zarządzanie oprogramowaniem w firmie, w tym czuwanie nad legalnością wykorzystywanego oprogramowania, jest procesem ciągłym. Błędy w zarządzaniu oprogramowaniem w Państwa organizacji mogą być dotkliwe, od kary grzywny, poprzez konfiskatę komputerów, aż po karę więzienia. Nawet jeśli Państwo w końcu uporządkują licencje to i tak do tego czasu skonfiskowanie komputerów może doprowadzić do znacznego obniżenia wydajności firmy. Na uwadze należy mieć również fakt, że wykorzystywanie nielegalnego – pobranego z Internetu oprogramowania może nieś za sobą tragiczne skutki, gdyż takie oprogramowanie mogło zostać zmanipulowane przez cyberprzestępce i doprowadzić do włamania i kradzieży tajemnicy przedsiębiorstwa. Aby uniknąć takich problemów należy odpowiednio zadbać o pełną inwentaryzację zarówno zainstalowanego oprogramowania, jak i licencji.

Najlepszym sposobem do sprawdzenia Państwa stanu faktycznego w zakresie posiadanego oprogramowania jest wykonanie  niezależnego audytu oprogramowania. Każdy tego typu audyt zakończony jest obszernym raportem, który obejmuje pełną listę zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych stanowiskach, listę wszystkich przedstawionych licencji, a także wykaz rozbieżności między tymi wynikami.

ZOBACZ TAKŻE: