AUDYT WYDAJNOŚCIOWY APLIKACJI WWW

CEL PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW

Audyt wydajnościowy aplikacji WWW

Przeprowadzenie audytu umożliwia niezależnie określić stan i poziom bezpieczeństwa firmy. Najważniejszym celem audytu jest stwierdzenie naruszeń bezpieczeństwa, wykrycie luk i możliwości ich wykorzystania, a co najistotniejsze w przypadku ich stwierdzenia wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo całej organizacji.

Dzięki testom penetracyjnym klient może się szybko przekonać czy wykorzystywane przez niego sieci są proste do wykrycia, czy cyberprzestępca jest w stanie zidentyfikować np. producenta urządzenia oraz co najważniejsze, czy zastosowane zabezpieczenia są zgodne z procedurami i wystarczające aby chronić wrażliwe dane, które w nich krążą. Każdy audyt bezpieczeństwa lub test penetracyjny jest pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów odpowiedzialnych za ciągły monitoring tego, co dzieje się w systemach wykorzystywanych przez naszą firmę.

CHARAKTERYSTYKA AUDYTU

Audyt wydajnościowy aplikacji www jest wykonywany poprzez symulację obciążenia w celu zobrazowania jak zachowuje się aplikacja w czasie ruchu sieciowego maksymalnie zbliżonego do ruchu produkcyjnego. Umożliwia lokalizację wąskich gardeł w systemie oraz dostosowanie aplikacji/portalu do odpowiednio wysokiego obciążenia. W czasie audytu nasi eksperci wykorzystują szereg różnych aplikacji oraz skryptów, które generują różnego rodzaju zapytania oraz oczekują na odpowiedzi z serwera. System improwizuje wiele parametrów występujących podczas realnego obciążenia serwera oraz aplikacji: liczbę użytkowników wykorzystujących aplikację w tym samym czasie, częstotliwość odwiedzania określonej podstrony itp

ZOBACZ TAKŻE: