AUDYTY

Jakie audyty przeprowadza

ForSec Sp. z o.o.

Jak zabezpieczyć się przed hakerem
Audyt bezpieczeństwa aplikacji WWW

Audyt pozwala wykryć błędy aplikacji zanim ta zostanie wystawiona na świat i narażona na ataki sieciowe.

Audyt powdrożeniowy
Audyt powdrożeniowy

Audyt pozwalający stwierdzić czy wdrożone nowe rozwiązania zostały zakończone sukcesem oraz czy cele założone przed wdrożeniem, a zawarte w umowie zostały zrealizowane.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji desktopowych
Audyt bezpieczeństwa aplikacji desktopowych

Audyt klientów końcowych – weryfikuje mechanizmy uwierzytelniania, które zostały zaprogramowane w aplikacji.

audyt bezpieczeństwa w firmie
Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej

Pozwalają poznać poziom bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Państwa organizacji.

Audyt wydajnościowy aplikacji WWW
Audyt wydajnościowy aplikacji WWW

Obrazuje jak zachowuje się aplikacja w czasie ruchu sieciowego maksymalnie zbliżonego do ruchu produkcyjnego.

Audyt oprogramowania
Audyt oprogramowania

Audyt zakończony jest obszernym raportem, który obejmuje pełną listę zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych stanowiskach, listę wszystkich przedstawionych licencji, a także wykaz rozbieżności między tymi wynikami.

Audyt portali internetowych
Audyt portali internetowych

Sprawdza bezpieczeństwo portalu pod kątem występowania błędów programistycznych.

Audyt funkcjonalny
Audyt funkcjonalny

Audyt funkcjonalny aplikacji pozwoli ocenić stopień wykorzystania wdrożonego oprogramowania na każdym poziomie wykorzystania systemu.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji - kodu
Audyt bezpieczeństwa aplikacji - kodu

Audyty bezpieczeństwa oprogramowania przed złamaniem z kompletnymi raportami dotyczącymi słabości systemów zabezpieczeń i licencjonowania oprogramowania z rekomendacjami, jakie zmiany należy wprowadzić.

Nasze

CERTYFIKATY

Osoby przeprowadzające audyty są wyspecjalizowanymi fachowcami, których wiedza i umiejętności udowodnione są wieloletnim doświadczeniem oraz międzynarodowymi certyfikatami np. CEH – Certified Ethical Hacker, CCLO – Cellebrite Certified Logical Operator, CCPA – Cellebrite Certified Phisical Analyst,  CISA – Certified Information Systems Auditor czy CIA – Certified Internal Auditor

Profesjonalni

AUDYTORZY

Zespół pentesterów oraz audytorów ForSec specjalizuje się w zabezpieczaniu systemów informatycznych, projektowaniu oraz budowaniu Security Operations Center, analizach bezpieczeństwa kodów oraz wykonuje analizy po-włamaniowe i ekspertyzy specjalistyczne. Ich wiedza i umiejętności udowodnione są wieloletnim doświadczeniem, międzynarodowymi certyfikatami, wystąpieniami na licznych konferencjach oraz publikacjami w najbardziej szanowanych magazynach i biuletynach.