BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA BIUROWEGO

Jest to szkolenie, które w sposób praktyczny obrazuje zagrożenia, techniki ataków cyberprzestępczych oraz socjotechnicznych skierowane na osoby pracujące przed komputerem.

Podczas szkolenia, które prowadzone jest przez naszych ekspertów zajmujących się tematyką ataków cyberprzestępczych od co najmniej 10 lat, dowiedzą się Państwo jak działa rynek cyberprzestępczy, jakimi kwotami operują współcześni przestępcy, jakimi sposobami próbują uzyskać dostęp do sieci teleinformatycznej oraz jak w czasie rozmowy telefonicznej lub mailowej wyłudzają informację od nie świadomego pracownika. Pokazujemy również dlaczego wykorzystywanie komputera służbowego do celów prywatnych zwiększa ryzyko ataku na całą firmę. Co najważniejsze po odbyciu szkolenia każdy pracownik będzie wiedział w jaki sposób bezpiecznie zarządzać swoimi miejscem pracy. Posiądzie wiedzę jak chronić swoje dane, jak skutecznie opierać się atakom socjotechnicznym oraz jak zareagować w przypadku ataku poprzez przesłanie na skrzynkę mailową „niezapłaconej” faktury VAT z Poczty Polskiej lub PLAY i nie dopuścić do zaszyfrowania całego dysku twardego.

Szkolenie skierowane jest do każdego pracownika w firmie bez względu na jego wiedzę i umiejętności informatyczne. Doskonale dopasowane do potrzeb zarówno szczebla kierowniczego, helpdesku, pracowników działu kadr, sekretarek, ale również dla działów IT. Uczestnicy szkolenia otrzymają dużą dawkę informacji
pomocnych do ciągłego nauczania i podwyższania wiedzy ludzi pracujących na co dzień przed komputerem.

Szkolenia z „Bezpiecznego pracownika biurowego” prowadzimy zawsze w siedzibie klienta, trwają około 6 godzin. Istnieje możliwość podzielenia szkolenia na dwie grupy po 3 godziny tak aby można było przeszkolić jak największą liczbę pracowników.

Podsumowując – szkolenie demonstruje najnowsze ataki informatyczne i socjotechniczne, uczy jak je wykrywać oraz jak prawidłowo na nie reagować. Pamiętajmy, że im więcej pracowników dowie się jak chronić miejsce pracy przed atakiem cyberprzestępcy, tym lepiej będzie funkcjonować cała organizacja.