ŚCIEŻKA BAZ DANYCH

Odzyskiwanie danych z komputerów

Ścieżka szkoleniowa dostarcza obszerną wiedzę potrzebną do zarządzania środowiskiem bazodanowym. 

Przedstawiamy Państwu szkolenie składające się z trzech poziomów zagadnień dotyczących baz danych. Program szkolenia został przygotowany tak, aby każda osoba bez względu na wiedzę i doświadczenia mogła przystąpić do kursu. Szkolenie skierowane jest dla osób początkujących, które do tej pory nie miały styczności z bazami danych, jak i dla zaawansowanych administratorów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA - CZĘŚĆ 1

My SQL logoSzkolenie przeznaczone jest dla osób które chcą zapoznać się z różnymi typami baz danych, poznać różnicę występującą pomiędzy nimi oraz czym się charakteryzują poszczególne typy baz danych. Podczas szkolenia, uczestnik w praktyce, zapozna się również z uniwersalnym oprogramowaniem, który pozwala na interakcję z wybraną bazą danych, tworzenie skryptów, zapytań oraz wielu innych podstawowych czynności, które pozwolą na swobodną pracę z bazami. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z językiem SQL, który pozwoli mu na analizę danych zgromadzonych w bazie, tworzenie baz, modyfikację struktury oraz zabezpieczenie wybranych danych. Szkolenie przewiduje również sekcję poświęconą tworzeniu oraz zarządzaniu testowymi środowiskami dla baz danych, podczas szkolenia zostanie zaprezentowane rozwiązanie pozwalające na utworzenie tymczasowej instancji dla wybranej bazy danych oraz zaimportowanie zabezpieczonych danych w celach analitycznych. Jeżeli jesteś osobą, która na co dzień w swojej pracy ma do czynienia z różnymi bazami danych i prowadzi działania analityczne to szkolenie jest dla Ciebie.

PROGRAM SZKOLENIA - CZĘŚĆ 2

Baza danych na serwerzeSzkolenie na etapie profesjonalnym zakłada, że uczestnicy posiadają wiedzę o różnych typach baz danych i potrafią określać różnice występujące pomiędzy nimi. Szkolenie Database Forensic przeznaczone jest dla osób które chcą nabyć umiejętności odzyskiwania baz danych z różnych źródeł , zarówno z kopii bezpieczeństwa, zabezpieczonych dysków/images, z środowisk opartych o technologię Docker oraz dowiedzieć się jak można zabezpieczyć dane w trybie live z produkcyjnego środowiska. Podczas szkolenia zostaną omówione narzędzia pozwalające na wykonanie czynności związanych z odzyskaniem bazy danych w celach analitycznych. Dodatkowo zostanie przedstawiona metodologia oraz omówione elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem bazy danych.

PROGRAM SZKOLENIA - CZĘŚĆ 3

postgresql logoZaawansowane szkolenie z baz danych oparte na dedykowanym oprogramowaniu do zabezpieczania oraz analizy różnych typów baz danych. Przeznaczone jest dla osób, które posiadają średnio-zaawansowaną wiedzę na temat działania baz danych, wiedzą jak zabezpieczać dane oraz jak je odtwarzać w środowiskach laboratoryjnych. Szkolenie prowadzone jest na oprogramowaniu stworzonym specjalnie z myślą o zabezpieczeniu i analizie śledczej zawartości baz. Jego uniwersalność powoduje, że każda osobą od analityka, administratora po informatyka śledczego nie przejdzie obok niego obojętnie. Podczas szkolenia zostanie dokładnie omówiona funkcjonalność oprogramowania, sposób konfiguracji oraz sposób wykorzystania oprogramowania podczas pracy.