ŚCIEŻKA SYSTEMU LINUX


Linux Debian pingwinŚcieżka szkoleniowa z systemu Linux dostarcza obszerną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy z tego typu systemami.

Przedstawiamy Państwu obszerne szkolenie składające się z trzech poziomów zagadnień dotyczących systemu Linux. Program szkolenia został stworzony na podstawie wieloletniej praktyki związanej z tymi systemami. Bez względu na jakim jesteś poziomie możesz rozpocząć edukację i przystąpić do egzaminu sprawdzającego swoje kwalifikacje i otrzymać certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

POZIOM PODSTAWOWY

Poziom podstawowy rozpoczyna się od zdobycia wiedzy na temat historii systemu Linux. Użytkownicy zostają zapoznani z rodzajami różnych rodzin systemów Linux – podobieństwa i różnice. Każdy sam rozpocznie przygodę z systemem poprzez pobranie odpowiedniego obrazu oraz instalację i konfigurację systemu krok po kroku. Podczas tego poziomu zostaną również omówione rodzaje systemowych macierzy RAID oraz LVM, a także przedstawiony bootloader linuxowy – GRUB. Po instalacji i wstępnej konfiguracji osoby uczestniczące będą poruszali się po drzewie katalogów i plików       w systemie, tworząc nowych użytkowników, zmieniając uprawnienia, zarządzać politykami. Po zakończeniu tego poziomo osoby, które nie znały wcześniej systemu Linux będą potrafiły się w nim swobodnie poruszać i wstępnie konfigurować system.

POZIOM PROFESJONALNY

konsola w linuxieSzkolenie na etapie profesjonalnym zakłada, że uczestnicy posiadają wiedzę dotyczącą systemu Linux. Potrafią się w nim swobodnie poruszać i wstępnie konfigurować. Poziom profesjonalny skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie w systemie Linux. Uczestnicy poznają sposoby zabezpieczania systemu oraz „bezpiecznych” konfiguracji poszczególnych usług. Każdy z uczestników skonfiguruje bezpieczne połączenia VPN wykorzystując metodę IPSEC/ OPENVPN, a także zapozna się z możliwością ochrony systemów Linux wykorzystując metody Port Knockingu. Profesjonalnie zacznie zarządzać LVM w systemie oraz wykorzysta „ratunkowe” metody odzyskiwania hasła wykorzystując wejście do systemu poprzez
bootloader. Podczas drugiego poziomu szkolenia uczestnicy zbudują także system ostrzegania o atakach sieciowych oraz system do prowadzenia audytu bezpieczeństwa w systemach linuxowych.

POZIOM EKSPERCKI

pozostawianie śladów w interneciePrzystępując do szkolenia na poziomie eksperckim uczestnicy musza doskonale znać środowisko systemów operacyjnych Linux. Powinni swobodnie poruszać się po systemie, instalować oraz usuwać oprogramowanie, a także znać konfiguracje poszczególnych usług systemowych. Podczas szkolenia na trzecim poziomie uczestnicy skupią się na systemie Linux jako narzędziu wykorzystywanym w świecie informatyki śledczej. Zostaną przedstawione sposoby wykonywania kopii binarnych nośników danych, metody analizy plików pagefile.sys, MFT, SPL, SHD i wiele innych. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu nauczy się zabezpieczać pamięć operacyjną, a także dokonywać zaawansowanych analiz śledczych wyszukując w niej np. złośliwego oprogramowania ZEUS.