TESTY PENETRACYJNE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ

CEL PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW

audyt bezpieczeństwa w firmie

Przeprowadzenie audytu umożliwia niezależnie określić stan i poziom bezpieczeństwa firmy. Najważniejszym celem audytu jest stwierdzenie naruszeń bezpieczeństwa, wykrycie luk i możliwości ich wykorzystania, a co najistotniejsze w przypadku ich stwierdzenia wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo całej organizacji.

Dzięki testom penetracyjnym klient może się szybko przekonać czy wykorzystywane przez niego sieci są proste do wykrycia, czy cyberprzestępca jest w stanie zidentyfikować np. producenta urządzenia oraz co najważniejsze, czy zastosowane zabezpieczenia są zgodne z procedurami i wystarczające aby chronić wrażliwe dane, które w nich krążą. Każdy audyt bezpieczeństwa lub test penetracyjny jest pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów odpowiedzialnych za ciągły monitoring tego, co dzieje się w systemach wykorzystywanych przez naszą firmę.

CHARAKTERYSTYKA AUDYTU

Podstawą działania każdego systemu informatycznego są dane, które nieustanie w nim krążą. Dla każdego przedsiębiorstwa podstawą bezpieczeństwa jest ich ochrona, ponieważ codziennie przetwarzane są setki informacji na temat każdego pracownika, a także danych wrażliwych dla firmy. Ich utrata lub ujawnienie to niejednokrotnie katastrofa, która niesie ze sobą nieodwracalne skutki obniżające zaufanie klientów, a co gorsze może doprowadzić do upadku firmy. Takim sytuacjom można zaradzić przeprowadzając testy bezpieczeństwa czyli kontrolowane próby przełamywania zabezpieczeń.

Zespół pentesterów ForSec specjalizujący się w zabezpieczaniu systemów informatycznych, projektowaniu oraz budowaniu Security Operations Center, analizach bezpieczeństwa kodów oraz wykonujący analizy po-włamaniowe i ekspertyzy specjalistyczne jest najlepszym rozwiązaniem poznania poziomu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Państwa organizacji.

ZOBACZ TAKŻE: